INFORMAȚII ACTUALIZATE COVID 31.01.2022

Condiții de călătorie spre România

Conform Hotărârii nr. 6 din 31.01.2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, începând cu data de 1 februarie 2022, ora 00.00 se vor aplica următoarele măsuri:

Se instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatul digital al UE privind Covid-19 SAU, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT-PCR pentru Covid-19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:

-copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani.

-persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării.

-elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare.

-conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional.

Lista completă a excepțiilor este prevăzută la articolul 2 din Hotărârea nr.6 din 31.01.2022.

Sursa: https://gov.ro/ro/masuri

-Se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

-Sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, persoanele aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS-CoV-2.

-Prin intermediul certificatului digital al UE privind Covid-19, se realizează:

-Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.

-Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul pozitiv al testului RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

-Dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind Covid-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză.

Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. Analiza situațiilor menționate anterior este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției iar, cazurile considerate ca justificate, pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică.

-În conformitate cu Ordonanța de urgență publicată în Monitorul Oficial nr. 1190/15.12.2021, începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în România trebuie să completeze formularul digital de intrare în țară (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană. Pentru detalii privind formularul digital de intrare în România poate fi accesat linkul următor: https://bit.ly/3m3mbWL. Formularul este disponibil accesând acest link: https://plf.gov.ro.

ROMÂNIA ESTE PE LISTA DE RISC A SPANIEI

Condiții de călătorie spre Spania

Pasagerii care se îmbarcă în România cu destinația Spania trebuie să prezinte:

-certificatul digital european care atestă după caz: vaccinarea cu schema completă, de la care au trecut minim 14 zile SAU recuperarea post-Covid, de la care au trecut minim 11 zile, dar nu mai mult de 180 de zile SAU rezultatul negativ la un test PCR realizat în ultimele 72 de ore anterioare călătoriei SAU rezultatul negativ la un test ANTIGEN realizat în ultimele 48 de ore anterioare călătoriei;

-formularul electronic completat în aplicația Spain Travel Health sau pe pagina de internet www.spth.gob.es.

Minorii sub 12 ani sunt exceptați de la prezentarea certificatului digital european, însă se menține obligativitatea completării formularului electronic (www.spth.gob.es) de către un adult pentru aceștia.

Mai multe excepții și informații:

https://www.mscbs.gob.es/…/alertasActual/nCov/spth.htm

https://www.sanidad.gob.es/…/Anexo_II_paises_y_zonas_de…

-Începând din 13 august 2021, pentru trecerea frontierelor de stat, la nivelul țărilor UE, pentru culoarele tranzit rapid vor fi recunoscute ca documente doveditoare ale vaccinării, trecerii prin boală și ale rezultatului negativ al unui test RT-PCR doar certificatele digitale COVID.

Pentru persoanele care s-au vaccinat/s-au testat/s-au recuperat din boală în România, certificatul poate fi descărcat aici: https://certificat-covid.gov.ro/login

Pentru persoanele care s-au vaccinat/s-au testat/s-au recuperat din boală în Spania, certificatul poate fi descărcat în funcție de comunitatea autonomă de rezidență aici: https://www.mscbs.gob.es/…/alertasActual/nCov/ccd/ccaa.htm

-Începând cu data de 1 februarie 2022, autoritățile spaniole vor accepta ca valabile certificatele de vaccinare emise începând cu cea de-a 14-a zi posterioară zilei în care s-a administrat ultima doză de vaccinare din schema completă, dacă nu au trecut mai mult de 270 de zile de la data administrării ultimei doze de vaccinare. De asemenea, începând cu data de 1 februarie 2022, certificatul de vaccinare va trebui să menționeze și administrarea unei doze booster.

-Având în vedere situația epidemiologică din România, pasagerii care sosesc pe aeroporturile spaniole provenind din România pot fi supuși unui control de temperatură (fără contact sau prin camere termografice) și inclusiv unor teste de diagnosticare COVID-19 chiar dacă la îmbarcarea în Romania au prezentat documentele solicitate de partea spaniolă. Mai multe informații pot fi obținute accesând următorul link: https://www.spth.gob.es/info-pcr

-Reamintim faptul că acceptarea condițiilor comerciale la achiziționarea biletelor de avion obligă pasagerii la respectarea condițiilor de îmbarcare impuse și comunicate de companiile aeriene înaintea zborului. Având în vedere că acestea pot varia de la o companie la alta, recomandăm ca anterior călătoriei să consultați condițiile de îmbarcare prezentate de compania aeriană și cu aeroportul de origine a călătoriei.

-Recomandăm persoanelor care sosesc în Franța din Spania, respectiv din România, să consulte condițiile de călătorie prezentate în continuare:

 http://www.mae.ro/node/51912Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España