Consultarea îi va servi Comisiei la elaborarea unui cadru de politică privind aceste materiale plastice, care constituie un element-cheie al Pactului verde european. Scopul este acela de a aborda noile provocări în materie de durabilitate legate de utilizarea acestor materiale plastice. În plus, combaterea acestui fenomen va stimula, de asemenea, inovarea și le va transmite […]

Românul din Spania.