Av. Cristiana Uzună

Obligația de a asigura întreținerea părinților

Legea spaniolă prevede că descendenții/copiii au obligația de a asigura întreținerea părinților atunci când aceștia se află din punct de vedere financiar într-o situație de nevoie. Așa cum părinții au obligația de a-și întreține copiii (câtă vreme sunt minori sau majori fiind încă își continuă studiile ori nu sunt capabili să fie independenți financiar); reciproc, și copiii au obligația de a asigura întreținerea părinților lor. Codul civil spaniol reglementează obligația de întreținere a părinților în articolul 142 și următoarele când vorbește despre conceptul general privind întreținerea între rude.

Ce înseamnă această obligație de a asigura întreținerea părinților?

Obligația de a asigura întreținerea părinților include tot ceea ce este indispensabil pentru un trai decent: locuință, hrană, îmbrăcăminte și asistență medicală.

Unde este avută în vedere obligația de a asigura întreținerea părinților?

Articolul 143.2 din Codul civil spaniol prevede că ascendenții și descendenții sunt obligați reciproc să asigure întreținerea. Aceasta înseamnă că există o obligație a părinților ca ascendenți de a oferi cele necesare vieții de zi cu zi (alimentele, îmbrăcămintea, locuința, copiilor lor ca și descendenți; însă, de asemenea, reciproc există obligația copiilor de a le acorda toate acestea părinților lor în caz de nevoie. .

Toți copiii trebuie să contribuie în mod egal la obligația de a oferi întreținere părinților?

În cazul în care există mai mulți copii care trebuie să asigure întreținerea părinților lor, cuantumul întreținerii se împarte între aceștia în funcție de capacitatea lor economică. Adică, descendentul/copilul care are o poziție economică mai bună va plăti mai mult decât cel care o duce mai rău. Articolul 145 din Codul civil prevede: “În cazul în care două sau mai multe persoane sunt obligate să asigure întreținerea, plata pensiei se repartizează între ele într-o sumă proporțională cu averea lor. Cu toate acestea, în cazuri de necesitate urgentă și în circumstanțe speciale, Curtea poate solicita doar unuia dintre aceștia să le furnizeze cu titlu provizoriu, fără a aduce atingere dreptului lor de a pretinde de la ceilalți debitori partea care le corespunde.”

Care este valoarea economică a obligației de întreținere a părinților?

Legea spaniolă nu stabilește o sumă fixă sau vreun un procent concret din veniturile descendenților. Articolul 146 din Codul civil prevede că valoarea acesteia este proporțională cu mijloacele persoanei care le dă și cu nevoile persoanei care le primește.Acest lucru înseamnăcă trebuie avute în vedere atât capacitatea economică a copilului obligat să ofere întreținere, cât și nevoile concrete ale părinților. Această evaluare se face de către judecător în funcție de resursele economice ale copiilor, de cele ale părinților, precum și de nevoile acestora din urmă. Obligația de a asigura întreținerea părinților este executorie de îndată ce tatăl sau mama se află într-o stare de subzistență, dar nu se acordă decât de la data la care este introdusă acțiunea în instanță. Aceasta înseamnă că nu poate fi solicitată retroactiv pentru o dată anterioară procesului. De exemplu, dacă un părinte are nevoie de întreținere de 3 ani, dar a depusacțiunea doar în urmă cu un an, atunci instanța îl va obliga la întreținere de fiu doar de la data depunerii cererii de chemare în judecată, iar reclamantul nu poate solicita executarea intreținerii și pentru cei doi ani restanți din urmă când se afla, practic, în aceeași situație.

Av. Cristiana Uzună