Comisia solicită României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului și Slovaciei să își actualizeze hărțile zonelor cu pericol de inundații și hărțile zonelor cu risc de inundații în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. Hărțile zonelor cu pericol de inundații ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărțile zonelor cu […]

Românul din Spania.