Mânia și mândria îl determină pe om să recurgă la violență, dar și lipsa de disociere a răului de bine. A realiza şi a dori Binele este o virtute ce calmează, linişteşte şi apropie sufletele indiferent de cultură, vârstă sau rasă. Ortodoxia recomandă rugăciunea, binecuvântarea şi iubirea (credinţa, nădejdea şi dragostea) ca mijloace, adevărate arme spirituale împotriva tuturor încercărilor, exagerărilor şi patimilor. Să nu uităm cuvintele Mântuitorului Hristos: „Fericiţi cei blânzi că aceia se vor mângâia”(Ev. Matei 5.7).