Ministerul Consumatorilor va garanta accesibilitatea în etichete pt. persoanele cu deficiențe de vedere și vor dezvolta reglementări de etichetare care să garanteze incluziunea consumatorilor vulnerabili. Etichetarea incluzivă este una dintre…

Românul din Spania.